Klubnyheder

Ændret adgangsforhold de kommende år

1. april 2019, 10.56

De kommende år, vil Østre Gasværksgrunden være præget af byggearbejde i forbindelse med etableringen af nye boliger, skøjtehal mv. 


Byggearbejdet får betydning for adgangsvejene til KSF og alle forældre bedes derfor, gør deres børn opmærksom på, at der vil være tung trafik i området.


Den tunge byggepladstrafik vil køre til og fra Østre Gasværksgrunden via stikvejen fra Strandboulevarden. Stikvejen bliver derfor lukket for almindelige biler, cykler og fodgængere.


Læs mere i nedenstående folder:
Folder fra KBH. Kommune angående de ændret forhold