Klubnyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i KSF onsdag d. 8. maj kl. 19.00

24. april 2019, 16.44

Der indkaldes hermed til            Ordinær generalforsamling   i                      

                                           Kjøbenhavns  Skøjteløber Forening

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 i Skøjtehallen, Sionsgade 15 , 2100 København Ø

med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år

3. Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Rapport fra evt. udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Behandling af kontingent og rykkergebyr

7. Behandling af eksklusionssag

8. Valg af kasserer for 2 år

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

11. Valg af medlemmer til ungdomsudvalg, disciplinærudvalg, sponsorudvalg og evt. andre ønskelige udvalg

12. Eventuelt

Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen

ad. 1: Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius

ad. 2: Beretningen aflægges mundtlig af formanden

ad. 3: Regnskabet gennemgås af formanden. Regnskabet ligger til udlevering på mødet

ad. 4: Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt

ad. 5: Der er ikke fremsat nogen forslag

ad. 6: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

ad. 7: N/A

ad. 8: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Martin Birk som kasserer

ad. 9: Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Bauer Jacobsen og Laust Weise samt nyvalg af Paulus Ekstrand alle for 2 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Munk Hansen og Mads Poulsen som suppleanter.

ad. 10: Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Sidenius og Ole D Jensen samt J Volf som suppleant.

ad. 11: Bestyrelsen foreslår nedsat et seniorudvalg, et ungdomsudvalg samt et sponsorudvalg 

Regnskab og budget kan rekvireres på mail hos kasserer@ksf.dk