Klubnyheder

Generalforsamling - Onsdag d. 13. maj kl. 19.00

8. april 2020, 14.26

Onsdag den 13. maj 2019 kl. 19.00
Skøjtehallen, Sionsgade 15 , 2100 København Ø

Kære alle medlemmer i KSF,

Først og fremmest håber vi, at alle medlemmer og deres kære har det godt trods den ekstra-ordinære situation grundet Covid-19, som vi alle befinder os i.

Jf. KSFs vedtægter skal ordinær Generalforsamling afholdes medio maj og varsles senest 15. marts, og frist for indsendelse af forslag til Generalforsamling er 1. april. Samtidig kræver vedtægter personligt fremmøde ved Generalforsamling for at opnå stemmeret.

Den ekstra-ordinære situation givet Covid-19, de heraf flg. begrænsninger omkring forsamling samt usikkerheden i udvikling heromkring har dog gjort, at planlagte møder i bestyrelsen har været midlertidig udsat, og at det ikke har været muligt at fastsætte dato for ordinær Generalforsamling. Herved har varsling og udmelding heromkring ikke været mulig indenfor ovennævnte frister.

Bestyrelsen mødtes dog tirsdag d. 31/3. Med udgangspunkt i de seneste meldinger fra regeringen, den heraf flg. forhåbning om positiv udvikling i situationen og herunder, at det indenfor en overskuelig fremtid igen vil være muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt jf. myndighedernes vurdering at mødes mere end 10 personer, blev ordinær Generalforsamling 2020 i KSF fastsat til onsdag d. 13. maj kl. 19.00 i KSFs lokaler i Østre Skøjtehal.

Vi ønsker selvfølgelig at overholde officielle retningslinjer, så afholdelsen denne dato er selvfølgelig med forbehold i, at ovenstående er opfyldt.

Med udgangspunkt i situationen og heraf flg. begrænsning i mulighed for varsling, var der i bestyrelsen enighed om, at dato for indendelse af forslag til behandling på ordinær Generalforsamling ekstraordinært rykkes til onsdag d. 15. april. Dette sker udfra en forventning om, at der er enighed i dette fra Generalforsamlingen.

Medlemmer kan således indsende forslag til behandling på Ordinær Generalforsamling til foreningens formand, Jim Bergholdt, på jim@bergholdt.com eller til bestyrelse@ksf.dk senest 15. april.

Endelig indkaldelse indeholdende dagsorden (inkl. evt. indkomne forslag) samt revideret regnskab for sæsonen 2018/2019 vil blive udsendt til foreningens medlemmer via e-mail og lagt på hjemmeside senest 28. april. Bestyrelsen, KSF

Klubnyheder