Klubnyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i KSF onsdag d. 10. juni kl. 19.00

27. maj 2020, 21.40Der indkaldes hermed til


Ordinær generalforsamling

 i Kjøbenhavns Skøjteløber Forening

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 i Skøjtehallen, Sionsgade 15 , 2100 København Ø

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Rapport fra evt. udvalg.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Behandling af kontingent og rykkergebyr.
 7. Valg af formand for 2 år og kasserer for 1 år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt 2 suppleanter for 1 år.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 10. Valg af medlemmer til ungdomsudvalg, disciplinærudvalg, sponsorudvalg og evt. andre ønskelige udvalg.
 11. Eventuelt.


Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen:

 1. Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius.
 2. Beretningen aflægges mundtlig af formanden.
 3. Regnskabet gennemgås af formanden. Regnskabet ligger til udlevering på mødet.
 4. Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt.
 5. Bestyrelsen foreslår ændringer til foreningens vedtægter § 5 og § 8 jf. vedhæftede bilag 1. Søren Bilde har endvidere fremsat forslag, jf. vedhæftede bilag 2.
 6. Bestyrelsen forslag fremgår af vedhæftede bilag 1.
 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jim Bergholdt som formand og nyvalg af Laust Weise som kasserer for 1 år.
 8. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Arvidsson og valg af Martin Birk begge for 2 år, samt nyvalg af Mads Poulsen for 1 år. Bestyrelsen foreslår valg af Niels Munk Hansen og Peter Frandsen som suppleanter.
 9. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Sidenius og Ole D Jensen samt J Volf som suppleant.
 10. Bestyrelsen foreslår nedsat et seniorudvalg, et ungdomsudvalg samt et sponsorudvalg.


Regnskab og budget kan rekvireres på mail hos kasserer@ksf.dk.

Bilag:

KSF Ordinær Generalforsamling 2020, Bilag 1.docx

KSF Ordinær Generalforsamling 2020, Bilag 2.docx

Klubnyheder